Det är viktigt för oss på Städstugan AB att du känner dig trygg i hanteringen av  Dina personuppgifter.

Vi vill därför informera Dig om att vi nu anpassar vår behandling av personuppgifter, enligt Dataskyddsförordningen GDPR som gäller i EU från och med 25 maj 2018.
(läs mer på www.datainspektionen.se)

Som kund hos Städstugan AB registreras personuppgifter i bokföringen för att uppfylla de krav som ställs i Bokföringslagen, för att kunna hantera RUT-avdrag gentemot Skatteverket samt för att direkt kunna kommunicera med dig. Du har enligt GDPR rätt att ta del av den information som vi har sparat om dig, samt rätta felaktiga uppgifter. Dock så kan vi ej ta bort de uppgifter som krävs av oss för att kunna uppfylla kraven i bokföringslagen.

Vi behandlar Dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot Dig och vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för våra ändamål.

De personuppgifter vi behandlar är:
• Namn alternativt företag (juridisk person)
• Personnummer alternativt organisationsnummer
• Leverans- och faktura adresser
• E-mailadresser
• Telefonnummer

Dessa uppgifter behandlar vi i vårt affärssystem och lagras som längst i 7 år efter senast avslutade uppdrag.

För att göra ändringar i felaktigt lämnade uppgifter, begära registerutdrag eller på annat sätt få information om dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig kontakt@stadstugan.se